Cenovnik

VPS Mail server Instalacija – Setup

Instalacija - Setup (akcija):  50 eur besplatnoInstalacija uključuje konfigurisanje VPS instance, intalaciju Mail servera i asistenciju i podršku u migriranju mail sadržaja sa aktivnog mail servera na VPS Zimbra Mail Server.


VPS Mail server paketi – mesecna pretplata eur/mesec:

VPS Zimbra Mail Hosting Paket M
(do 25 IMAP;
50 POP3)
L
(do 50 IMAP; 100 POP3)
XL
(do 100 IMAP; 200 POP3)
XXL
(100+ IMAP; 200+ POP3)
CPU 1 2 2 4
RAM (GB) 4 4 4 4
HDD (GB) 50 100 200 300
Band - Protok (GB) 500 1000 1000 2000
Fiksna IP adresa 1 1 1 1
Cena: eur/mesec 52.36 63.82 78.06 97.16
Akcijska cena: eur/mesec 41.89 51.06 62.45 77.73

Napomena:
* U cene nije uračunat PDV. Fakturisanje se vrši u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije.
* Akcija se primenjuje u periodu od 1. jula do 31. avgusta 2018. godine.
* 20% popusta odobrava se za fizička i pravna lica koja u periodu trajanja akcije zakupe novi VPS i/ili Cloud servise: AudioStreaming, Zimbra Mail server, Cloud Poslovni Programi - CPP sa ugovornom obavezom od 12 meseci

© 2017 YUnet Hosting. All rights reserved.