Cenovnik

  Cena Akcijska cena
Do 5 istovremenih korisnika (VPS M + Windows server licence) 36.49 € 29.19 €
Do 10 istovremenih korisnika (VPS XL + Windows server licence) 63.48 € 50.78 €
  Naručite Naručite

Za 10 korisnika i više pošaljite email ili pozovite 011 330 5690.


Dodatne komponente:

  Cena Akcijska cena
OSNOVNI PAKET (Finan.knjigovodstvo, robno-materijalno knjigovodstvo, platni promet, fakturisanje i obracun PDV-a) 20 € 16 €
STANDARDNI PAKET (Finan.knjigovodstvo, robno-materijalno knjigovodstvo, platni promet, fakturisanje i obračun PDV-a, osnovna sredstva) 35 € 28 €
NAPREDNI PAKET (Finan.knjigovodstvo, robno-materijalno knjigovodstvo, platni promet, fakturisanje i obračun PDV-a, osnovna sredstva, praćenje proizvodnje) 80 € 64 €
  Naručite Naručite


Proširenje funkcionalnosti za standardni  i napredni paket:

Naziv Cena Akcijska cena
Kompenzacija 3 € 2.40 €
Maloprodaja 7 € 5.60 €
Evidencija proizvodnje 5 € 4.00 €
Šank lista 5 € 4.00 €
Obračun zarada i naknada
do 10 lica 6 € 4.80 €
do 40 lica 12 € 9.60 €
do 100 lica 24 € 19.20 €
do 400 lica 48 € 38.40 €
do 1000 lica 96 € 76.80 €
Upravljanje ljudskim resursima
do 40 lica 12 € 9.60 €
do 100 lica 24 € 19.20 €
do 400 lica 48 € 38.40 €
do 1000 lica 96 € 76.80 €
OBRAČUN KAMATE (instalacija za do dva računara)
Obračun kamate 6 € 4.80 €
  Naručite Naručite


Naručite

 

Napomena:
* Navedene cene ne uključuju PDV (20%)
* Sve cene će biti obračunate u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS , na dan fakturisanja.
* Akcija se primenjuje u periodu od 1. jula do 31. avgusta 2018. godine.
* 20% popusta odobrava se za fizička i pravna lica koja u periodu trajanja akcije zakupe novi VPS i/ili Cloud servise: AudioStreaming, Zimbra Mail server, Cloud Poslovni Programi - CPP sa ugovornom obavezom od 12 meseci

© 2017 YUnet Hosting. All rights reserved.